Kaikkien runojen käsittelyssä

 • opettaja lukee runon ääneen
 • riimien tarkastelu esim. sanaa täydentämällä tai riimiä jatkamalla
 • synonyyminen ja homonyymien tarkastelu
 • lapsille vieraiden sanojen määrittely ja käsittely
 • piirretään runosta kuva tai tulkitaan runo muulla tavoin
 • mistä runossa oli kyse

Yleisiä vinkkejä runojen käsittelyyn

 • luetaan runo pareittan
 • runon jatkaminen, runon muuttaminen sarjakuvamuotoon
 • näytellään runo tai tehdään siitä varjo- tai nukketeatteria
 • liitetään runoon musiikki ja tehdään oma “kappale”
 • sanojen rakenteen tarkastelu, tavujen/äänteiden poistaminen ja vaihtaminen
 • millä sanoilla henkilöitä/asioita runossa kuvaillaan
 • mistä runon tunnetila johtuu
 • mikä tästä runosta voisi olla totta, mikä mielikuvitusta?
 • vastakohtien miettiminen kuvaileville sanoille (adjektiivit)
 • jokainen miettii, millä adjektiiveilla kuvailisi itseään
 

Oppilaan oma "runovihko"

 • runon herättämien tuntemusten kirjaaminen tai piirtäminen
 • runosta heränneet kysymykset
 • omien runojen kirjoittaminen
 • uusien sanojen kirjaaminen, ns. oppilaan oma sanakirja
 • runoihin liittyvien tehtävien tekeminen

Aihe: Miten itse käsittelisit runoja lasten kanssa?

Ideointia

Pvm: 21.04.2015 | kirjoittanut: Matti & Teppo

Runon muokkaaminen poistamalla joka toisen säkeen, joiden tilalle keksitään oma säe.

Runon muuttaminen tarinaksi ja toisin päin.

Kuka lausuja on? Kenelle runo lausutaan? Miksi?

Uusi kommentti