Runot & OPS

 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan 1-2 luokkien äidinkielen ja kirjallisuuden  opetuksen yksi keskeisistä tehtävistä on edistää kielellistä tietoisuutta. Opetuksen tehtävänä on kiinnostuksen ja innostuksen vahvistaminen muun  muassa monimuotoisten tekstien tulkitsemiseen ja tuottamiseen.  

 

Lisäksi perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti  Suomen kieli ja kirjallisuus-oppimäärän tehtävä on kehittää oppilaiden suomen kielen, moniluku- sekä vuorovaikutustaitoja. Lisäksi tehtävänä on tutustuttaa oppilaat kirjallisuuteen ja kulttuuriin ja ohjata heitä huomaamaan koulun ulkopuolella opitun kieli-, media- ja kulttuuritietouden merkitys suomen kielen oppimisen tukena. Opetuksen on tarkoitus tukea oppilaiden monilukutaidon, kielitietoisuuden sekä kielellisen identiteetin rakentumista. Ylipäätään koulussa kieltenopetuksen lähtökohtana on kielen käyttäminen erilaisissa tilanteissa, joka vahvistaa oppilaiden kielitietoisuutta ja eri kielten rinnakaista käyttämistä sekä monilukutaidon käyttämistä.

 

Monilukutaidoilla tarkoitetaan erilaisten tekstien tulkinnan ja tuottamisen taitoa sekä taitoa toimia tekstien kanssa erilaisissa tilanteissa  ja erilaisia tehtäviä varten. (Luukka 2013)

 

Runojen kanssa toimiessa perusopetuksen opetussuunnitelmasta  tavoitetaan lukemisen opettelu äänteiden, kirjainten, tavujen ja sanojen kanssa sekä erilaisten välimerkkien käyttö. Lisäksi runojen avulla voidaan tukea tekstinymmärtämisen tavoitteita havainnoimalla erilaisia runoja ja riimejä sekä niiden rakenteita. Runojen avulla voidaan myös pohtia sanojen sekä sanontojen merkityksiä ja sanavalintoja. Lisäksi runot kehittävät rytmitajua ja suppeaa sarjamuistia, jotka ovat yhteydessä luku- ja kirjoitustaitoon. Runoja on niiden lyhyyden ja monipuolisuuden vuoksi helppo ottaa mukaan osaksi opetusta (Korolainen 2001.)

 

Lähteet: https://www.oph.fi/download/163777_perusopetuksen_opetussuunnitelman_perusteet_2014.pdf

 

Luukka, M-R. 2010. Opetussuunnitelmat uudistuvat: tekstien lukijasta ja kirjoittajasta monilukutaituriksi. https://www.kieliverkosto.fi/article/opetussuunnitelmat-uudistuvat-tekstien-lukijasta-ja-kirjoittajasta-monilukutaituriksi/


Korolainen, T. 2001. Tuulen kello soittaa jo. Runo hengittää maailman tahdissa. Teoksessa T. Korolainen (toim.) Kirjaseikkailu. Lasten- ja nuortenkirjallisuuden opas. Helsinki: Tammi.

 

 

 

 

 

 

Aihe: Kommentteja ja palautetta

Opimme uutta

Pvm: 21.04.2015 | kirjoittanut: Hks

Ei ollutkaan ajateltu kielellisen tietoisuuden harjoittamista ja arvioimista runojen kautta

Uusi kommentti