Runot oppimisen tukena

 

Runot kehittävät rytmitajua ja suppeaa sarjamuistia, jotka ovat yhteydessä luku- ja kirjoitustaitoon. Runoja on niiden lyhyyden ja monipuolisuuden vuoksi helppo ottaa mukaan osaksi opetusta. (Korolainen 2001.)

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa yksi laaja-alaisista taidoista on monilukutaito. Lapsi tarvitsee rikkaan tekstiympäristön kehittyäkseen monilukutaitoiseksi. Runot ovat oiva tekstimuoto, kun halutaan ohjata lapsia pohtimaan kuvitteellisen ja todellisen maailman suhdetta: "Tänään on juuri oikea aika muurahaisen lentää kuuhun ja tehdä siellä sellainen taika että namusia sataa suuhun." 

Runoja tulkitessa kehittyy monilukutaidossa olennainen tekstien tulkitsemisen taito, sillä runon käsittely vaatii sen tulkintaa. Tulkinnan tarpeellisuudesta johtuen nousee kysymyksiä ja ihmettelyä runon tiimoilta: Mitä tämä tarkoittaa?

Monilukutaidon kehittymistä voi tukea kokonaisvaltaisella ja ilmiölähtöisellä opetuksella. Runon avulla lähdetään tutkimaan erilaisia ilmiöitä ja teemoja. Oppilaita tulisi kannustaa erilaisten tekstien tuottamiseen ja käyttämiseen, myös teksteistä nauttimiseen ja itsensä ilmaisuun niiden avulla. (OPS 2014.)

Runoissa voi revitellä. Tekstistä saa nauttia ja ilmaista itseään kielen käänteillä. Kielellinen tietoisuus kehittyy samalla.Työtavan merkitys oppilaille


Runojen avulla voidaan perehtyä moneen eri teemaan ja päästä samalla käsiksi -tulkinnan kautta- myös oppilaan omaan elämismaailmaan. Runot työtapana tulevat merkityksellisiksi niin teeman tai oppiaineen kautta, johon runon avulla perehdytään, kuin sen kautta, että jokainen oppilas kokee runon hieman omalla tavallaan riippuen kokemusmaailmastaan.

Runo johdattelee ja herättelee aina kulloiseenkin teemaan. Keskustelu runosta ja teemasta sekä niiden työstäminen tuo esiin oppilaan omaa ajattelua ja toimintaa. Jos teema itsessään ei herätä heti ajatuksia, todennäköisesti runo sen tekee.

Oppilaiden ajattelu saadaan näkyväksi runovihon avulla. Systemaattinen runovihon työstäminen auttaa oppilaita jäsentämään ajatuksiaan ja kehittämään kielellistä tietoisuuttaan. 

Aihe: Omia kokemuksia runojen käytöstä

John

Pvm: 06.10.2017 | kirjoittanut: Smithc433

I think this is a real great blog post.Much thanks again. gfedaegkfakadecg

Kielen estetiikkaa ja musiikkia

Pvm: 21.04.2015 | kirjoittanut: Matti

Voisi ottaa runojen ohessa kielen esteettisen puolen. Hyvä, että monilukutaito on huomioitu.

Helppo integroida musiikkiin. Runonlausuntaa alla rytmisoittimet. Säkeistöjenkin välissä melodiariffi.

Uusi kommentti